Ở ĐBSCL có nhiều mô hình thích ứng tự nhiên, để các mô hình này phát triển bền vững cần thiết sự tham gia các doanh nghiệp, địa phương và bà con nông dân để nâng giá trị sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *