Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2018, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động rõ rệt đến nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Riêng vùng ĐBSCL, trong tương lai gần, sẽ có khoảng 35% dân số bị ảnh hưởng, và khoảng 40,5% tổng sản lượng lúa của vùng chịu tác động tiêu cực. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng ngành Nông nghiệp và bà con nông dân phải có phương án nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, để ổn định sản xuất, góp phần cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *