Trải qua một năm vất vả canh tác, Tết là thời điểm bà con nông dân mong chờ với những vụ mùa nông sản được giá cao. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng ngày càng nhiều cũng tạo điều kiện thuận lợi để bà con nâng cao hiệu quả canh tác, nhất là góp phần thay đổi tập quán hướng đến sản xuất bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *