Sản xuất hoa màu luôn gặp khó khăn do thời tiết, áp lực dịch hại gia tăng. Bà con nông dân cần áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để bảo vệ năng suất, đảm bảo sản phẩm chất lượng, an toàn. Chương trình Giải pháp Nông nghiệp bền vững với chủ đề “Nâng cao năng suất, chất lượng hoa màu Tết” sẽ tìm hiểu những giải pháp sản xuất thích ứng, nhằm đạt hiệu quả tốt trong vụ mùa quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *