Sản xuất lúa hiện nay đặt ra yêu cầu giảm nhẹ chi phí, tăng lợi nhuận. Do vậy bà con chú trọng việc giảm phân bón. Nhiều bà con khẳng định, dùng phân lân đúng cách không những cho năng suất tốt mà còn giúp giảm nhẹ những loại phân bón khác như đạm, kali.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *