Sau khi được công nhận đô thị loại II, thành phố Vĩnh Long đã tập trung các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, việc xậy dựng trung tâm hành chính tỉnh cùng các hạng mục phát triển hạ tầng đô thị, giao thông và phát triển dân cư đồng bộ đã tạo sự chuyển biến lớn về diện mạo đô thị Vĩnh Long, trở thành yếu tố động lực trong chiến lược phát triển đô thị, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *