Thời gian qua, Thị trấn Trà Ôn huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường quản lý về xây dựng và trật tự đô thị. Nhờ đó, bộ mặt thị trấn Trà Ôn ngày càng khởi sắc, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *