Với mục tiêu phát triển đô thị xanh – sạch – đẹp và văn minh, những năm qua, thành phố Vĩnh Long đã tập trung huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm. Đây chính là nền tảng để tạo không gian mới về kiến trúc đô thị, đặc biệt là quy hoạch hệ thống các công viên cây xanh. Những công viên xanh không chỉ là lá phổi xanh mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh của cư dân đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *