Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị. Kể từ khi đạt chuẩn đô thị loại II, thành phố Vĩnh Long đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm nhằm tạo nên sự đồng bộ về mặt kiến trúc và hình ảnh mới cho đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *