Năm 2020, nhiều sự kiện quan trọng đánh dấu sự thành công của Vĩnh Long trong xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị, nâng cao đời sống người dân… Đây là kết quả của sự nỗ lực suốt nhiều năm liền của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, các địa phương, và sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp tỉnh nhà… Riêng các trung tâm đô thị đã phát triển trong điều kiện không ít khó khăn về huy động nguồn lực, cho thấy rõ sự quyết tâm của tỉnh, và sự đồng lòng chung tay góp sức tích cực của người dân. Năm 2021 đã bắt đầu, cũng là sự khởi đầu cho một thập kỷ mới… Những đô thị trẻ của tỉnh Vĩnh Long đang chào năm mới 2021 với niềm tin sẽ tiếp tục viết thêm nhiều câu chuyện thành công…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *