Bên bờ hạnh phúc

Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, thước đo sự bền vững của quốc gia. Sản xuất đạt tiêu chuẩn, ổn định về sản lượng và chất lượng, hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ là nền tảng để nông sản Việt tiếp tục chinh phục thị trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *