Xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư ứng dụng công nghệ cao giúp tăng năng suất, chất lượng và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Chuyển giao mô hình trồng nấm an toàn và thu mua sản phẩm cho người dân địa phương. Ngoài bán nấm tươi, còn ứng dụng công nghệ chế biến để tạo ra sản phẩm Snack nấm bào ngư đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tạo ra thêm sản phẩm đặc trưng cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *