Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thời gian qua ngành thuế Vĩnh Long tích cực tăng cường các giải pháp công nghệ số hóa công tác quản lý thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình tham gia nghĩa vụ thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *