Xã Thuận An, thị xã Bình Minh là địa phương được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Long. Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng của xã. Thúc đẩy tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử mức 2 góp phần cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *