Bên bờ hạnh phúc

Ngoài việc tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Từ ngày 1/9/2023, tập đoàn xăng dầu Việt Nam chính thức ghi thông tin biển số xe của khách hàng mua xăng dầu và hóa đơn điện tử được phát hành sau mỗi lần bán. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu khi đảm bảo bán xăng cho đúng đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *