Bên bờ hạnh phúc

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm qua, Ngành Thông tin và truyền thông tỉnh tập trung phát triển thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Phát triển hạ tầng số theo hướng tập trung, đảm bảo kết nối, chia sẽ dữ liệu từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh theo kiến trúc chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *