Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó chú trọng phát triển sản phẩm du lịch lịch sử văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *