Lúa gạo – mặt hàng lương thực thiết yếu và cũng là nông sản xuất khẩu chủ lực của quốc gia. Sản xuất lúa gạo không chỉ để phục vụ an ninh lương thực, mà còn giúp Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu gạo, đóng góp hàng năm khoảng 15% tổng lượng gạo thương mại toàn cầu. Xuất khẩu gạo không chỉ giúp làm giàu đất nước mà còn góp phần nâng cao giá trị và giải quyết bài toán đầu ra cho nông dân trồng lúa. Thành tựu xuất khẩu gạo có đóng góp quan trọng của hàng triệu nhà nông – những người trực tiếp sản xuất ra hạt lúa. Thế nhưng, việc điều hành xuất khẩu gạo thời gian qua đã tính đến lợi ích và sinh kế của những nhà nông trồng lúa như thế nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *