Vùng ĐBSCL đóng góp 18% GDP, là vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản trọng điểm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thế nhưng, chi phí logistics chiếm tới 30% giá thành sản phẩm, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa sản xuất ra tại ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *