Đời sống của người dân nông thôn ĐBSCL hôm nay đã được nâng lên đáng kể. Để đạt được kết quả này, các địa phương và hộ dân đã có nhiều nỗ lực, và linh hoạt tìm ra những kế sách phù hợp với điều kiện thực tế của từng nơi, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, mà nhất là những diễn biến mới của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *