Gạo Việt có một năm vượt khó ngoạn mục. Những yếu tố quan trọng góp phần làm nên kết quả này có thể kể đến như: Việc tổ chức sản xuất tốt hơn, chất lượng lúa gạo được cải thiện và nâng lên đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *