Tỷ lệ đậu trái cao là yếu tố tạo tiền đề để có năng suất trái như mong muốn. Song, tỷ lệ đậu trái trên sầu riêng xử lý nghịch vụ lại phụ thuộc rất nhiều yếu tố như thời tiết, yếu tố dinh dưỡng bên trong cây, và xa hơn nữa chính là số lượng và chất lượng hoa ngay từ trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *