Mùa mưa cũng là thời điểm bà con trồng sầu riêng xử lý ra hoa nghịch vụ. Vì vậy, điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, cây dễ suy yếu, bị nhiều đối tượng dịch hại tấn công,gây ảnh hưởng không ít đến năng suất và chất lượng trái về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *