Sau nhiều biến cố, nhiều lần lặp lại điệp khúc nông sản “trúng mùa mất giá”, đã đến lúc chúng ta quyết liệt hơn trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới để vừa nâng cao chất lượng, vừa giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Có như thế thì mới có thể tránh được tình trạng “ứ hàng dội chợ”, đầu ra nông sản bấp bênh ám ảnh bà con bấy lâu nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *