Phân hữu cơ tốt cho cây, có lợi cho hệ sinh thái đất, là giải pháp ứng phó hiệu quả khi giá phân bón vô cơ tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *