Trước cơ hội mới của thị trường thì sự thay đổi, nỗ lực từ trong chính nội tại của chúng ta là mấu chốt quan trọng nhất hiện nay. Nâng chất hạt gạo cũng chính là cách mà các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng cho mình và tạo hình ảnh gạo Việt trên thị trường thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *