Để góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp, vừa qua, Viện phát triển kinh tế số Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề: “Chuyển đổi số – Yếu tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo kinh doanh” với mục tiêu định hướng cho doanh nghiệp về các giải pháp chuyển đổi số để thúc đẩy gia tăng hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *