Bên bờ hạnh phúc

Ngày 30 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với quy mô 350.000 tỷ đồng, đây là gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lớn nhất từ trước tới nay. Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là một trong những đối tượng quan trọng tiếp nhận và đang kỳ vọng rất lớn vào chính sách khôi phục kinh tế lần này, nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *