Để đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thì việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trang bị những kỹ năng số là rất quan trọng, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có kế hoạch, đầu tư phát triển đúng hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *