Tác động của dịch COVID – 19 tuy vẫn còn ảnh hưởng đến các hoạt động xuất khẩu, nhưng nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp để thích ứng và thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Ngay từ đầu năm 2022, nhiều đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng đã được thực hiện là tín hiệu tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *