Tính đến cuối tháng 10 năm 2023, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tăng trưởng 5,17% so với đầu năm, trong khi mục tiêu định hướng tăng trưởng dư nợ cho vay từ 14 – 15% so với năm 2022. Dư nợ cho vay tuy tăng thấp nhưng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, vốn lưu động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, nhu cầu tiêu dùng hợp lý của người dân. Ngành Ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực thực hiện các giải pháp tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *