Nói đến âm nhạc Khmer là nói đến dàn nhạc ngũ âm nổi tiếng, bởi đây là một nền âm nhạc có truyền thống lâu đời, gắn bó với người Khmer qua các lễ hội lớn ở các đền, chùa trong phum, sóc trên khắp các tỉnh thành Tây Nam Bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *