Đồng bào Khmer là một trong ba dân tộc có tỷ lệ dân số đông trong cộng đồng dân cư ở Vĩnh Long. Nhiều năm qua, tỉnh đã vận dụng tốt các chính sách của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, để cải thiện và nâng cao không ngừng cuộc sống của đồng bào Khmer, tạo điều kiện cho bà con đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *