Chiếm 27% dân số toàn xã, Trung Thành là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của huyện Vũng Liêm. Thời gian qua, bên cạnh chăm lo nhà ở, Đảng ủy, chính quyền địa phương nơi đây luôn chú trọng các giải pháp giải quyết việc làm để góp phần nâng cao thu nhập, phát triển đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *