Vĩnh Long hiện có hơn 22.700 người Khmer sinh sống, tập trung chủ yếu ở các huyện: Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Để đời sống đồng bào người dân tộc Khmer ngày càng được nâng lên, thời gian qua, cùng với những chính sách chung của cả nước, tỉnh còn thực hiện các chính sách đặc thù ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *