Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, cần phải tiếp tục phấn đấu để vươn lên trong phát triển kinh tế – xã hội, song với Tân Mỹ hôm nay đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận từ diện mạo nông thôn cho đến đời sống người dân, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *