Để củng cố và tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xác định, bên cạnh những giải pháp để nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, giáo dục chính trị thì chính sách quân đội, hậu phương quân đội cũng là một yếu tố có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được chỉ đạo tập trung thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *