Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị và hoạt động phòng chống dịch của địa phương. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang và ngăn chặn được dịch bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *