Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 “Triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *