Những năm qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập chuyên đề năm 2021 và chuyên đề toàn khóa về “ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tự lên kế hoạch để thực hiện ý tưởng, khát vọng của mình đạt được kết quả tốt nhất trong công việc và đời sống…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *