Thời gian qua, cùng với các lực lượng nòng cốt là công an, quân sự, đoàn thanh niên, cán bộ ngành tuyên giáo, đội ngũ Bí thư, trưởng ấp và cán bộ các ban ngành ấp, khóm, khu trong tỉnh Vĩnh Long đã tận dụng tiện ích của mạng xã hội để làm tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua mạng xã hội, những thông tin tích cực, bổ ích, những vấn đề cần thiết và cấp bách đã kịp thời chuyển tải đến người dân và nhận được ngay những thông tin phản hồi. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *