Lao động đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sở hữu được lực lượng lao động lành nghề, có trình độ, tác phong tốt sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Ở Vĩnh Long, nhiều doanh nghiệp đã có những giải pháp và chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân người lao động, nhất là lao động giỏi, các phương án kinh doanh hiệu quả, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định, cũng như chăm lo tốt chính sách phúc lợi cho người lao động để giải quyết bài toán lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *