Đánh cắp số phận

Đổi mới nghề sản xuất gia vị truyền thống. Kết hợp thêm các loại nông sản bản địa để tạo nên nét đặc trưng cho sản phẩm. Áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn HACCP. Đa dạng hoá sản phẩm có tính tiện lợi phù hợp xu hướng thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *