Dịch vụ Mobile Money hay còn gọi là Tiền di động đang được 3 nhà mạng viễn thông lớn của Việt Nam thực hiện thí điểm trên pham vi toàn quốc. Đây là một trong những giải pháp tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là với giá trị nhỏ và người dân chưa có tài khoản ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *