Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long bị sụt giảm sau một năm phục hồi và tăng trưởng mạnh do những tác động của suy giảm kinh tế thế giới. Mặt khác, trong năm vừa qua, chưa có nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp đi vào hoạt động, nên chưa tạo được nhiều năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp tỉnh. Do đó, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng với mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *