Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, ở ĐBSCL có nhiều chương trình hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đa số các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong vùng dựa trên việc khai thác, phát huy nguồn tài nguyên bản địa từ nông nghiệp và thuỷ sản, hay giải quyết các vấn đề trong thực tiễn sản xuất. Tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn chưa có nhiều dự án khởi nghiệp của vùng có thể tăng tốc phát triển và mở rộng quy mô trở thành các doanh nghiệp lớn. Do đó, kết nối với các nhà đầu tư là hoạt động rất cần thiết để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp phát triển nhanh và ngày càng lớn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *