Tình hình dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19, hoạt động thương mại dịch vụ đang từng bước phục hồi. Ngành Công thương và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ trong điều kiện bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *