Các doanh nghiệp hàng Việt đang nỗ lực phục hồi sản xuất và có những giải pháp thích ứng linh hoạt trong điều kiện bình thường mới để tiếp tục chinh phục người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *