Sau 2 năm thực thi EVFTA, tăng trưởng xuất khẩu vào EU theo hiệp định này đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy chưa được như kỳ vọng do những ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 nhưng cũng đã cho thấy những nỗ lực của các doanh nghiệp để đáp ứng các quy định của EVFTA nhằm tận dụng được những cơ hội mà hiệp định này mang lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *