Năm 2021 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID – 19. Nhiều doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực, sáng tạo để khôi phục sản xuất, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Bước sang năm mới – 2022, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đang có những định hướng và giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *